fbpx

la oss vise deg hva vi gjorde

Case

Sindre er en life coach som fokuserer på balanse. Sammen med Sindre kartla vi hva som var essensen i hans lære og hva han ønsket å formidle til sine kunder.

Filosofi: Et individ kan ikke bare ha pluss eller bare minus – man må ha balanse for å oppnå et godt liv.

vi starter med

Intensjon

Bruken av enkle og kjente matematiske symboler i logo ikonet har som hensikt å skape assosiasjoner som alle kan forstå. Matematikk er også en større del av grunnlaget som Sindre baserer sin lærdom på.

vi trenger også

Farger

Farge palletten er en kombinasjon av grønn og blå som symboliserer vekst
og tillitt i tråd med arbeidet til Sindre.

For å gi logo navnet et litt mer formelt preg valgt vi å bruke en litt lettere svart farge som er behagelig på øyet.

sist, men ikke minst

Typografi

Rollen som Sindre spiller for kunden sin er en viktig en, som støtte og mentor. Ved å formalisere logo typen hjelper det å skape mer tillitt til profesjonaliteten Sindre innehar.

Som sekundær font brukes en litt mindre formell og behagelig font for lengre tekst.

Men vi var ikke helt i mål

100% fornøyd

At du har en god opplevelse er viktig for oss i lbmedia.

For Sindre var det ønskelig å gå igjennom en runde til med brief og idemyldring.

Motivasjonen i arbeidet hans er et dypt ønske om å skape forandring i menneskers liv. Resultatet ble det alkjemiske symbolet for forandring.